Klasična gimnazija v Ljubljani
UvodZgodovinaMaturaPovezave
Dijaki in dijakinje 8.a razreda,
ki so opravili maturo v šolskem letu 1955/56
in postali "zreli"

Peter Čeferin Dr. Peter Čeferin, končal pravno fakulteto, opravil pravosodni izpit, postal odvetnik in doktoriral. Ustanovil je Odvetniško družbo Čeferin. Družba je ena najuglednejših pisarn v Sloveniji, sam pa eden najuspešnejših kazenskih odvetnikov.
19562006
Marjan Ercegovič Marjan Ercegovič, končal univerzitetni študij ekonomije, se zaposlil v Litostroju, zatem je delal na prometnem inštitutu. Upokojil se je kot direktor skupnih služb v podjetju Gruda, d.o.o.
19562006
Franc Ilar Franc Ilar, končal univerzitetni študij elektrotehnike, preselil se je v Švico, se zaposlil v koncernu ABB in se upokojil kot vodja razvojnih projektov v tem koncernu.
19562006
Vladimir Kralj Dr. Lado Kralj, končal univerzitetni študij primerjalne književnosti. Deloval je kot literarni zgodovinar, gledališki in filmski kritik, dramaturg in prevajalec. Opravil je doktorat in postal redni profesor na filozofski fakulteti, kjer je dočakal upokojitev.
19562006
Igor Lavrič Igor Lavrič (1938-2004), končal akademijo za glasbo in postal dirigent pevskega zbora. Odšel je v Nemčijo in delal v svojem poklicu. Umrl je za posledicami srčne kapi v Warendorfu v Westfaliji, kjer je živel in je tudi pokopan.
1956
Marko Lavrič Dr. Marko Lavrič, končal medicino, postal specialist ginekolog, doktoriral, si pridobil naslov profesorja medicinske fakultete in postal direktor Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju. V zadnjih letih je svetnik na istem zavodu.
19562006
Maks Miklavčič Maks Miklavčič, končal univerzitetni študij arhitekture, se zaposlil v projektivnem biroju SGP Grosuplje in se upokojil kot samostojni projektant.
19562006
Andrej Pehani Dr. Andrej Pehani, končal univerzitetni študij elektrotehnike, se zaposlil na Elektroinštitutu "Milan Vidmar" v Ljubljani in doktoriral. Nato je delal pri ELES, kjer se je tudi upokojil.
19562006
Tomaž Polajnar Tomaž Polajnar (1938-2000), končal univerzitetni študij gozdarstva in se zaposlil v gospodarstvu. Nato je delal v Slovenijalesu, dolga leta je bil direktor predstavništva tega podjetja za Skandinavijo. Po vrnitvi v Ljubljano se je upokojil. Tomaž je bil tisti, ki je več kot 40 let, do svoje smrti, vzorno skrbel za arhiv 8.a razreda in pogoste sestanke sošolcev.
19561997
Marjan Sedmak Marjan Sedmak, končal pravo, postal novinar pri Delu. Dejaven je bil tudi kot publicist, prevajalec in zunanjepolitični komentator. Bil je Delov dopisnik iz Moskve, Rima, Dunaja in Bonna. Upokojil se je kot urednik dnevnika Republika.
19562006
Marjan Skvarč Dr. Marjan Skvarč (1938-1993), vpisal germanistiko, končal pa stomatologijo. Po študiju se je najprej zaposlil v Sloveniji, potem pa odšel v Švico, kjer je doktoriral in odprl samostojno zobozdravniško prakso. Umrl je Langenthalu za kapjo pri 55. letih, prvi iz 8.a razreda.
19561991
Lovro Šturm Dr. Lovro Šturm, končal pravo, se zaposlil na inštitutu za javno pravo pri pravni fakulteti, doktoriral in postal redni profesor. V samostojni Sloveniji je bil sodnik ustavnega sodišča in nato njegov predsednik, dobil je naziv viteza Malteškega reda in bil minister v dveh vladah.
19562006
Matija Tuma Dr. Matija Tuma, končal univerzitetni študij strojništva, odšel v Švico, delal v industriji, doktoriral na ETH Zürich. Po vrnitvi v Ljubljano je postal redni profesor in pozneje dekan Fakultete za strojništvo, kjer je dočakal upokojitev.
19562006
Andrej Umek Dr. Andrej Umek, končal gradbeništvo, doktoriral, postal redni profesor in prorektor na Univerzi v Mariboru. V samostojni Sloveniji se je aktivno ukvarjal s politiko in postal dvakrat minister.
19562006
Peter Velkavrh Peter Velkavrh, končal višjo upravno šolo, se zaposlil v Iskri. V tem podjetju je tudi dočakal pokoj.
19562006
Marjan Zupanc Marjan Zupanc, končal teološko fakulteto, bil posvečen v duhovnika in kot župnik služboval po raznih krajih Slovenije v okviru ljubljanske nadškofije, med drugim v Hotederščici, kjer se je tudi upokojil.
19562006
Majda Brodar Majda Brodar, por. Kunej, končala pravo, se zaposlila kot sodnica za prekrške v Sevnici, delal kot pravna referentka na sevniški občini, se zaposlila pri železnici v Novi Gorici, kasneje na tamkajšni carinarnici, kjer se je upokojila kot vodja splošnega odseka.
19562006
Ljerka Finžgar Ljerka Finžgar, končala univerzitetni študij arhitekture, se zaposlila pri CTE, zatem na inštitutu pohištvene industrije Meblo. Upokojila se je kot umetniška direktorica Tovarne pohištva Meblo. Za svoje delo je prejela številne strokovne nagrade.
19562006
Tatjana Hafner Tatjana Hafner, por. Rupar, končala univerzitetni študij kemije in službovala v industriji Iskra Feriti, Iskra Zmaj in Eta kot vodja laboratorija ali vodja proizvodnje. Bila je najprej občinska, nato republiška vodnogospodarska inšpektorica, kjer se je upokojila.
19562006
Milena Hrastar Milena Hrastar, por. Hansen, končala univerzitetni študij germanistike, se poročila v Kopenhagen, si tam ustvarila družino in se pozneje skupaj možem in otrokoma preselila v ZDA.
1956
Alenka Jarc Alenka Jarc, končala univerzitetni študij lingvistike (nemščina in italijanščina). Zaposlila se je na avstrijskem konzulatu, pri Viatorju, na Zavodu za raziskavo materiala, pri Agroprogresu in Steklu. Upokojila se je v podjetju Mercator, na oddelku Mednarodna trgovina.
19562006
Marjana Javoršek Marjana Javoršek, por. Nered, se je vpisala na višjo ekonomsko šolo, se zaposlila v finančno-knjigovodski stroki in se upokojila v podjetju Lesnina, Zunanja trgovina, kot vodilna računovodkinja.
19562006
Majda Jeglič Majda Jeglič, končala univerzitetni študij primerjalnega jezikoslovja, se zaposlila na Delu v novinarski stroki in se kot novinarka te časopisne hiše upokojila. Ukvarjala se je tudi s književnim prevajanjem in lektoriranjem.
19562006
Eva Jenko Eva Jenko, por. Tuma (1938-1996), končala univerzitetni študij arheologije, se zaposlila kot učiteljica zgodovine, se preselila z možem v Švico, kjer je več let poučevala zdomske otroke. Z družino se je vrnila v Ljubljano. Umrla je za rakom.
19561995
Martina Kavčič Martina Kavčič, por. Slabe je končala univerzitetni študij kemije in se zaposlila v Industriji usnja Vrhnika. Upokojila se je kot vodja analitskega laboratorija.
19561996
Breda Klemen Breda Klemen, por. Gomol, končala višjo ekonomsko šolo, se zaposlila v bančni stroki, nato je delala v Iraku in pozneje, do upokojitve, v podjetju Gruda, d.o.o.
19562006
Milica Ličen Milica Ličen, por. Lešnjak, končala univerzitetni študij germanistike in se zaposlila v šolstvu, nato postala prevajalka in delala kot sodna tolmačka v tovarni zdravil Krka v Novem mestu, kjer se je upokojila.
19562006
Lenčka Novak Alenka (Lenčka) Novak, por. Povž, se je zaposlila v turistični stroki in delala pri SAP turistu, Kompasu in agenciji Globtour, kjer se je upokojila kot vodja oddelka Inozemski turizem.
19562006
Nada Pantič Nada Pantič, por. Starič, končala univerzitetni študij germanistike, se zaposlila kot novinarka pri Naši ženi. Nato je delala kot prevajalka na RTV Slovenija, kjer se je tudi upokojila.
19562006
Beba Perdan Marija (Beba) Perdan, por. Dimitrijević, končala univerzitetni študij farmacije v Zagrebu, tam spoznala moža, odšla z njim v Vranje. Skupaj s hčerko je postavila na noge zasebno lekarno v Vranju, kjer je njen dom.
19561996
Helena Petrič Helena Petrič, por. Valentinčič, končala univerzitetni študij germanistike, službovala v prosveti v Kamniku na OŠ Fran Levstik in OŠ Tone Tomšič, nato se zaposlila kot prevajalka pri RTV Slovenija, kjer se je upokojila.
19562006
Marija Popit Marija (Mary) Popit, por. Stanovnik, končala medicino in se zaposlila v Brežicah kot specialistka splošne prakse, nato v zdravstvenem domu na Vrhniki, po opravljeni specializaciji pediatrije v pediatričnem dispanzerju Zdravstvenega doma Vrhnika, do upokojitve.
19562006
Irena Prosen Irena Prosen, končala akademijo za gledališče in film, bila je članica odra 57, MGL in več beograjskih gledališč. Pred razpadom Jugoslavije se je vrnila in se zaposlila v kulturnem domu Španski borci do upokojitve. Igrala je v več domačih in koprodukcijskih filmih.
19562006

Na vrh strani