Klasična gimnazija v Ljubljani
UvodZgodovinaMaturaPovezave
Povezave

Frustra habet, qui non utitur
Zaman ima, kdor ne uporablja

V Ljubljani gojita humanistično klasično izobrazbo štirirazredni gimnaziji:
Klasična in splošna gimnazija Poljane
Škofijska klasična gimnazija

Skrbnik spletne strani: Matija Tuma